Kredyty konsolidacyjne to nie tylko świetna alternatywa dla wakacji kredytowych dla klientów, których sytuacja finansowa się pogorszyła. Jest to także świetna opcja do budowania lojalności klienta do instytucji finansowej.

Po pierwsze dzięki dobrej ofercie kredytów konsolidacyjnych można pozyskać dodatkowych klientów. Ta forma konsolidacji często pozwala na konsolidację zobowiązań także z innych instytucji finansowych co znaczy że bank posiadający taki produkt w swojej ofercie może przejąć od innego banku cześć klientów mających na przykład problem ze spłatą. Choć bardziej oczekiwaną grupą klientów są ci, którzy po prostu mają pewną ilość zobowiązań w jednym banku swoim (czyli tym, w którym mają swój główny rachnyek rozliczeniowy) oraz część w innym banku. Najczęściej klienci jeśli mają do wyboru dwa banki z podobną ofertą konsolidacyjną wybierają ten, w którym mają rachunek, na który przychodzą wypłaty.

W budowie lojalności klientów bardzo ważną rolę odgrywa dialog. Jeśli klient ma chwilowe problemy z płynnością nie należy go przekreślać, bardzo często sytuacje takie wynikają ze zdarzeń losowych I jak już taka osoba podniesie się z problemów, dalej może być dochodowym klientem banku. W razie tego typu problemów bank może zaproponować różne rozwiązania, Jeśli problemy są duże I krótkotrwałe można odłożyć spłatę w czasie (oczywiście później trzeba będzie zapłacić naliczone w tym czasie oprocentowanie), kiedy problemy ze spłatą nie prowadzą do całkowitego braku pieniędzy a jedynie zmniejszenia ich ilości najlepszym rozwiązaniem jest rozłożenie spłaty w dłuższym czasie zmniejszając raty. Takie rozwiązanie może być korzystne dla obu stron. Klient będzie płacił niższe raty przez co jednorazowo w miesiącu mniej odczuje brak pieniędzy I będzie się mógł dalej rozwijać. Z drugiej strony bank zyskuje dodatkowe odsetki ponieważ dłuższy okres spłaty to więcej okazji do naliczenia oprocentowania. Ponadto jeśli klient dłużej będzie spłacał swoje zobowiązania to będzie dłużej związany z Bankiem czyli bank będzie miał więcej czasu na przekonanie takiego klienta do innych swoich produktów finansowych.

Zobacz także:  Wkład własny – przygotowania do kredytu hipotecznego

Oprócz korzyści bezpośrednich dla jednej I drugiej strony, są także korzyści poboczne. Klient ma większe wrażenie że z Bankiem można się dogadać I jest ona bardziej przychylny na potrzeby klienta. Mając taką świadomość klient poczuje się bezpiecznej I zapewne będzie bardziej skłonny do dłuższej współpracy z przyszłościowymi perspektywami na zakup być może większej ilości podobbnych produktów.