Kredyt gotówkowy występuje w bankach oraz parabankach, raczej w formie chwilówki, pożyczki krótkoterminowej. Do nieporozumień prawnych dochodzi już bardzo rzadko przy podpisywaniu umów kredytowych, ale dalej warto uwzględnić kilka kluczowych zasad bezpieczeństwa dla kredytobiorców. Jakie narzędzia umożliwiają lepsze zabezpieczenie interesów kredytobiorców?

Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi rejestr instytucji pożyczkowych dostępny całkowicie bezpłatnie dla każdego zainteresowanego. Niestety rejestr to tylko potwierdzenie, że dana firma pożyczkowa spełnia normy do uzyskania podobnego wpisu. Już od kredytobiorcy zależy dalsza ocena, czy dana marka charakteryzuje się wymaganą wiarygodnością. Instytucje pożyczkowe nie są nadzorowane w pełni przez KNF. Rejestr Instytucji Pożyczkowych przydaje się, kiedy masz wątpliwości, czy przypadkiem dana firma pożyczkowa nie funkcjonuje w szarej strefie. Każda firma pożyczkowa poruszająca się na polskim rynku zobowiązuje się do kontaktu z KNF we wskazanej materii.

W Biurze Informacji Kredytowej (BIK) możesz sprawdzić ogólną punktację, podsumowanie zdolności kredytowej, a także ewentualne próby wyłudzania danych osobowych. BIK umożliwia kredytobiorcy monitorowanie własnych danych, zabezpieczenie dowodu osobistego, a nawet potwierdzenia chęci zaciągania kredytów w instytucjach powiązanych z BIK. To dobre narzędzie, aby lepiej przygotować się do poprawy budżetu domowego przed zaciągnięciem kolejnego kredytu gotówkowego.

Niezależny pośrednik kredytowy to coraz popularniejsze zajęcie. Kredyty gotówkowe można otrzymać bezpośrednio w placówce banku, firmy pożyczkowej, przez panele multimedialne lub właśnie pośrednika, który jest w stanie lepiej podejść do analizy zdolności kredytowej zgodnie z aktualnymi normami. Pośrednik kredytowy, który działa już dłużej na rynku jest w stanie wynegocjować kredytobiorcom znacznie lepsze stawki współpracy.

Na zakończenie

Uwzględnienie wskazanych zasad (narzędzi) to bezpieczne założenie umożliwiające bezproblemowe poruszanie się po rynku kredytów gotówkowych.

Zobacz także:  Dlaczego badanie wiarygodności kredytobiorcy jest tak ważne?