Kredyt gotówkowy to stosunkowo bezpieczne, a nawet pożądane narzędzie zadłużeniowe w krajowych gospodarstwach domowych, o czym wyraźnie informują raporty Biura Informacji Kredytowej. Nawet w czasie kryzysu pandemicznego popyt na kredyty gotówkowe spadł w niewielkim stopniu. Kredytobiorcy stracili po prostu zdolność kredytową i z tego powodu doszło do lekkiego załamania. Jak dobrze podejść do zaciągnięcia kredytu gotówkowego?

Gdzie chcesz zaciągnąć zobowiązanie?

Masz właściwie dwie opcje, czyli rynek bankowości detalicznej, albo sektor poza bankowy z uwzględnieniem firm zajmujących się łączeniem pożyczkodawców prywatnych z osobami fizycznymi. Pożyczki społecznościowe już w Polsce praktycznie nie funkcjonują ze względu na zmiany przepisów (tylko zarejestrowane podmioty mogą obsługiwać taki rodzaj zadłużenia). Kredyt gotówkowy występuje fundamentalnie w bankach detalicznych, natomiast w parabankach masz do czynienia ze znacznie krótszą chwilówką, często źle widzianą w BIK, przy ocenie zdolności kredytowej. Musisz wybrać, z jaką instytucją chcesz priorytetowo współpracować w perspektywie budowania długoterminowej historii spłaty zadłużenia. Bank to najczęściej podstawowa propozycja. Jeżeli Twój wniosek zostanie odrzucony, wtedy przekierujesz się naturalnie do firmy pożyczkowej bazującej wyłącznie na kapitale przedsiębiorcy.

Lektura prawna

Wszystkie kwestie dotyczące kredytu gotówkowego porusza ustawa o kredycie konsumpcyjnym, w tym limity kredytowania, obowiązki informacyjne, wytyczne dotyczące ustalania oprocentowania. Pamiętaj, że nawet po podpisaniu umowy kredytowej możesz się rozmyślić i wyjść z niej w przeciągu 14 dni.

Banki różnią się między sobą

Tak, banki różnią się między sobą procedurami, szybkością rozpatrywania wniosków kredytowych, umów o pracę, czy umów cywilnoprawnych. W jednym banku po złożeniu wniosku otrzymasz zadłużenie konsumpcyjne, natomiast w innym spotkasz się z automatycznym odrzuceniem. Z tego powodu najlepiej przed rozpoczęciem współpracy z pożyczkodawcami udać się do niezależnego doradcy kredytowego w celu oceny regulaminów różnych placówek. Niezależny pośrednik podpowie również, czy musisz popracować nad zdolnością kredytową.

Prawidłowe wykorzystanie zdolności kredytowej

Zobacz także:  Kredyt gotówkowy sposobem na realizację naszych planów.

Co do zasady nie powinieneś wykorzystywać 100% zdolności kredytowej, tylko część w taki sposób, żeby prowadzić normalnie gospodarstwo domowe, bez specjalnych konsekwencji ekonomicznych. Nie możesz kredytować maksymalnie, ponieważ dla banków i parabanków to zbyt duże ryzyko. Maksymalny poziom pożyczki gotówkowej to kwota zarezerwowana tylko dla najlepiej zarabiających i to najczęściej specjalistów z korporacji, lekarzy, prawników, niektórych zawodów specjalistycznych.