Pojęcie kredytu bankowego.

Kredytem bankowym nazywamy umowę jaka jest zawierana w formie pisemnej. W przypadku takiej umowy są zawsze dwie strony. Z jednej jest bank zaś z drugiej kredytobiorca. W przypadku kredytu bankowego bank jest stroną, która zobowiązuje się, że udostępni określoną sumę pieniędzy na określony czas i cel. Osoba kredytobiorcy natomiast wykorzystuje ten kredyt zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązuje się, że zwróci wszystko łącznie z prowizją i odsetkami jakie naliczy mu bank. Można śmiało powiedzieć, że kredyt jest pewnego rodzaju dosyć specyficzną formą stosunków zobowiązaniowych jakie zachodzą pomiędzy dwiema stronami. Takie stosunki zobowiązaniowe charakteryzuje celowość, odpłatność i zwrotność. Kredyty bankowe można podzielić zasadniczo na dwie grupy. Z jednej mamy kredyty dla osób fizycznych, zaś z drugiej mamy kredyty dla podmiotów gospodarczych. Sprawdźmy na jakie kredyty może liczyć każda z tych dwóch grup. money-2298497_640.jpg